ANKSIOZNOST

Prirodu anksioznosti možete bolje razumeti ako sagledate šta ona jeste, a šta nije. Anksioznost nije osećanje straha. Kada ste uplašeni, strah se odnosi na konkretan objekat ili situaciju. Kada ste …