Ko radi šta: life coach, psihološki savetnik, psihoterapeut, psihijatar

Zdravlje ima dve nerazdvojive celine: fizički i umni deo.

Kada postoje smetnje u zoni fizičkog zdravlja, uobičajan put lečenja je da se obratimo lekaru opšte medicine koji može da leči neke od bolesti a za one koje mu treba dublje znanje, šalje nas lekarima specijalistima.

Kod mentalnog zdravlja, put lečenja nije tako svima očigledan iako bi trebalo da je isti. Razlozi za ovo su mnogobrojni: kulturom nametnuto uverenje da “nije baš normalan” svako ko ima bilo kakve poteškoće u umnom delu svog zdravlja, ne preterano pozitivna reputacija javnih zdravstvenih službi za mentalno zdravlje, neznanje kom privatnom lekaru se možemo obratiti i slično.

Pored i onako nedovoljno jasnog puta mentalnog lečenja, zbrci doprinosi i činjenica da postoji mnošto različitih naziva stručnjaka koji se bave psihološkom pomoći kao što su life coach (“životni trener”), psihološki savetnik, psihoterapeut, psihijatar… Koga odabrati i ko nam kada treba?

“Psihijatar zvuči nekako preozbiljno a životni trener sportski”

Kada bismo pojednostavili, mentalno zdravlje bismo mogli predstavili na skali od +10 do -10 gde se sa +10 ocenjuje savršeno mentalno zdravlje a sa -10 najteža mentalna oboljenja. Većina nas se nalazi negde u središnjem delu opsegu -5 do +5. Obratite pažnju da ovde nije reč o tome šta u nekom momentu osećamo, da li smo srećni ili tužni, već kako se celokupno osećamo na nivou nekoliko dana ili nedelja.

+10 🙂

Pozitivan maksimum +10 je ideal koji u realnosti malo ljudi dostigne. Ovde možete pročitati koje karakteristike imaju ljudi u tom gornjem delu skale i čemu treba da težimo.

-10 🙁

Minimum je zona težih obolenja kod kojih praktično ne postoji kvalitet života, gde je veza sa realnošću pokidana ili gde osoba lako može da naškodi sebi i drugima.

Što se tiče uloga koje mogu pomoći u mentalnom zdravlju, ne postoji precizno razgraničenje dužnosti.

Podela ipak postoji

Gruba podela ipak postoji i kada bi gledali navedenu skalu, mogli bi reći da po opsezima:

  • Od -10 do -5: psihijatar i psihoterapeut (oblast koja uključuje uzimanje lekova zajedno sa psihoterapijom)
  • Od -5 do 5: psihoterapeut ili psihološki savetnik (kada ljudi koji inače nemaju značajnije smetnje “posrnu” u izazovnijim životnim periodima)
  • Od 5 do 10: psihološki savetnik ili life coach (dostizanje izvanrednih rezultata, hrabrih ciljeva i ostvarivanje nadprosečne karijere)

I pored toga što ne postoji jasna raspodela odgovornosti, iz ove podele možemo zaključiti da ne moramo tražiti psihijatra u slučaju  da imamo npr probleme u ljubavnoj vezi ili u učenju kao niti life coach-a ako je u pitanju ozbiljna depresija.

U nastavku možete pronaći ilustraciju.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *